apipjauti

apipjauti
apipjáuti 1. tr., intr. peiliu, pjūklu aplink įpjauti, aprėžti: Aplink ką pjauti, appjáuti KII255. Apipjovė aplink pirštą Ps. Kamblį appjáunam, kad nebūt storas [kopūsto] lapas Rud. Per pusantros aršinos nuo žemės apipjauna medžią taip, kad galėtų atlupti keturius plačius diržus .pjūklu iš visų pusių nupjauti (papentį): Visur priversta apipjautų ir neapipjautų medžių, pabėgių, lentų A.Vien. 2. tr. SD203 pjaunant pamažinti, patrumpinti, dalį nupjauti: Paukščiui sparnus appjáuti KI216. Ana apskus galvą savo ir apipjaus nagus savo Ch5Moz21,12. 3. tr. pjaunant atskirti: Appjáuna mėsą, visą, kokia yra an lašinių, visą minkštimą Lz. 4. tr. pjaunant apibarstyti: Visą lovį pjaulais apipjovei Vb. | refl. tr.: Apsipjóviau kepurę pjuvenom Ėr. 5. tr. Pc nupjauti dalgiu didumą (javų ar šieno): Rugiai jau buvo apipjáuti, o kviečių tę nesėja Ss. Apipjóvę vasarojų, važiuosma vilnų karšt Sdk. Kad nors bent kiek pievas apipjaut, tai pradėtumėm rugius Ds. | refl. tr., intr.: Vaikas verks, kol mes nedaugį apsipjáusim Arm. Jau šiap tep apsipjoviau rugius, dar̃ galėsiu nor kiek sliptert .refl. baigti pjauti: Šįmet apsipjóvėm jau Prn.nupjauti dalgiu aplinkui: Apipjauk aplink kelmą Kp. Lauko kampai apipjaunami dalgiais J.Krišč. 6. tr. įveikti, pralenkti pjaunant javus ar žolę: Vis tiek tu manęs neapipjausi Kp. Aš apipjáudavau savo žmoną Dgč. 7. tr. Plv, Klp aprieti: Mūs karves apipjóvė čia toks pasiutęs šuva Alk. Tas šuniukas apipjovė tam gaspadoriui visus gyvulius BsPIV283. 8. tr. įveikti kandžiojant, puolant: Žilukė deglukę appjóvė Lp. 9. refl. apsibarti, susivaidyti: Aš dėl jo apsipjóviau su gerais žmonėmis Kp. Apsipjóvęs su visais kap šuo . \ pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; panupjauti; papanupjauti; papjauti; parpjauti; perpjauti; piepjauti; prapjauti; pripjauti; razpjauti; supjauti; užpjauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apipjauti — apipjáuti vksm. Apipjóvė mẽdžio kami̇eną ir nulùpo žiẽvę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apipjaudinėti — 1. žr. apipjauti 1: Appjaudinėti sienoliai toki smaliniai Lz. Mes lentas appjaudinėjom Kli. 2. žr. apipjauti 3: [Paskerdę] nuima zdorą (paūdrę), tada dastovoja žarnas, appjaudinėja kumpius Lz. pjaudinėti; apipjaudinėti; atpjaudinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjovimas — apipjovìmas sm. (2), appjovimas (1) KII307 1. → apipjauti 1: Briaunų apipjovimas rš. 2. → apipjauti 5: Koks ten to lauko apipjovimas: vieną pradalgelę apvarė siaurutytę – vienas arklys eina par nupjautą, kitas par rugius tur brist Škn. pjovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keturkampiškai — keturkam̃piškai prv. Keturkam̃piškai tašýti, apipjáuti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgriežti — tr., apgriẽžti, ia, àpgriežė Slm 1. apipjauti, aprėžti, apskrieti: Apgriežk dugną dėl kubilo, t. y. apskriesk J. Apgriẽžk velėną iš paežio ir atnešk darželin lovelėm aptaisyt Kp. Aš kojas [paskerstai kiaulei] su peiliu apgriešiu, o tu nulaužk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipieluoti — ×apipieluoti tr.; LL129 1. apipjauti pjūklu. 2. apibrūžinti dilde. pieluoti; apipieluoti; išpieluoti; nupieluoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipiluidyti — ×apipilùidyti tr. apipjauti pjūklu: Dabar tai medžią appilùido, ne tašo Grv. piluidyti; apipiluidyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjaustyti — iter. apipjauti. 1. SD223, R64, K, Dv aplink kiek nupjaustyti: Mėsas nuo kaulo apipjaustyk J. Duok alupką (pieštuką) appjaustyt (nudrožti) Mrp. | refl. tr.: Šitą obuolį gali valgyt, tik apsipjaustyk truputį Rm. 2. suraižyti: Vaikai stalą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjovinėti — iter. dem. apipjauti. 1. aplyginti rėžiant, pjaunant: Appjovinėjom tę tas lentas Kli. 2. pjaustinėti aplink pjautuvu, dalgiu: Baigiant rugius pjaut, paskutinį barą pjaunant, išmeta kavalką duonos ir aplink apipjovinėja, kol randa duoną Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkapinėti — 1 apkapinėti tr. apipjauti, kapojant dalgiu: Apkapinėk, kur galima, dobilus, paskui rišiu karves Rk. kapinėti; apkapinėti; iškapinėti; nukapinėti; pakapinėti; prikapinėti; sukapinėti; užkapinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”